SINH VIÊN CẦN BIẾT

Ngày đăng: 12/10/2018

Ông bà ta thường nói, “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, đặc biệt là nói chuyện (giao tiếp) qua điện thoại lại càng phải lựa lời hơn, một nét văn hoá không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của mỗi người.

Ngày đăng: 04/07/2017