Khoa Kinh tế - QTKD

Ngày đăng: 22/04/2019

THÔNG TIN CHUNG
Tên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp
Mã ngành: 7620115
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngày đăng: 29/03/2019

Trường Đại học Quang Trung cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC.
Một việc làm tốt: ngay sau khi tốt nghiệp là mơ ước của rất nhiều sinh viên sau khi ra trường, ước mơ thường khó thực hiện nhưng tại khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh những bạn sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp của tập đoàn Hoàn Cầu.  

Ngày đăng: 28/03/2019

Cơ cấu tổ chức Khoa KT-QTKD

- Ban lãnh đạo: ThS. Lê Thị Thế Bửu – P.Trưởng Khoa phụ trách
- Đội ngũ giảng viên của Khoa:
1. TS. Đinh Thị Ngọc Quyên
2. ThS. Thái Minh Hiệp
3. ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang
4. ThS. NCS. Trần Thị Tùng Quyên
5. ThS. Nguyễn Thu Hiền
6. ThS. Ngô Bảo Trang
7. ThS. Lâm Triệu Ngọc
8. ThS. Lê Thị Cảnh
9. ThS. Phan Thị Diễm – Thư ký