SỰ KIỆN - PHONG TRÀO

Ngày đăng: 22/04/2019

Ngày 19/4/2019, Đội thi tìm hiểu “Lịch sử truyền thống cách mạng TP Quy Nhơn” Trường Đại học Quang Trung đã cùng với đảng bộ, chi bộ các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tham gia cuộc tìm hiểu “Lịch sử truyền thống cách mạng TP Quy Nhơn” tại Nhà Văn hóa – 47 Nguyễn Huệ TP Quy Nhơn.