LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
QTU hoàn thành báo cáo thống kê và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Ngày đăng: 02/03/2017

Ngày 9/2 vừa qua, Trường ĐH Quang Trung đã hoàn thành và gửi báo cáo thống kê và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 theo công văn số 36/BGDĐT-KHTC ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo công văn chỉ đạo thì việc thực hiện báo cáo công khai, báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thông báo chỉ tiêu cho các trường, đồng thời là cơ sở để giao dự toán phù hợp với điều kiện của nhà trường. Công văn cũng hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện cho việc báo cáo các chỉ tiêu, con số cụ thể, thực tế tại đơn vị.
 
Với năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên - nhân viên hiện có, trường ĐH Quang Trung đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2017 là 1770 chỉ tiêu, trong đó có 1440 chỉ tiêu dành cho các ngành đào tạo hiện có và 320 chỉ tiêu dành cho các ngành đào tạo dự kiến sẽ đưa vào tuyển sinh từ năm học tới.
 
Chỉ tiêu các ngành đại học đăng ký cho Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2017 là:  
TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH ĐẠI HỌC TỔNG CHỈ TIÊU
 1 Công nghệ thông tin  52480201 200
 2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng  52510103 200
 3  Quản trị kinh doanh  52340101 200
 4  Kế toán   52340301 200
 5  Tài chính-Ngân hàng   52340201 200
 6  Kinh tế nông nghiệp  52620115 200
 7  Kinh tế  52310101 100
 8  Ngôn ngữ Anh  52220201 150
Tổng cộng 1450
 
  
TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH ĐẠI HỌC TỔNG CHỈ TIÊU
 1 Công nghệ sinh học 52420201 80
 2 Công nghệ kỹ thuật Giao thông 52510104  80
 3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 80
 4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103  80
Tổng cộng 320Ngoài ra, đối với các ngành đào tạo bậc cao đẳng, nhà trường đã đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội theo công văn số 351/TCDN-DNCQ là: 

TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH ĐẠI HỌC TỔNG CHỈ TIÊU
 1 Công nghệ thông tin C480201 50
 2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng C510103  50
 3  Quản trị kinh doanh C340101 50
 4  Kế toán   C340301 50
 5  Tài chính-Ngân hàng  C340201 50
 6  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C340103 100

 

( Phòng Đào Tạo )
TIN LIÊN QUAN