THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TÍCH LŨY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 11/12/2018

 

Căn cứ kế hoạch Học kỳ 1 năm học 2018-2019, Trường Đại học Quang Trung thông báo cho tất cả sinh viên toàn trường còn nợ các học phần của những học kỳ trước về kế hoạch đăng ký học tích lũy như sau:
1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp lệ phí tích lũy:
- Địa điểm: Đăng ký học tích lũy tại văn phòng Khoa hoặc phòng Đào tạo.
- Nộp lệ phí tích lũy: Tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng 105 khu nhà B.
- Thời gian: từ ngày 4/12/2018 đến hết 22/12/2018.
2. Thời gian học, ôn tập:
Sau ngày 22/12/2018 các Khoa tổng hợp số lượng sinh viên đăng ký gửi Phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng tổ chức học, ôn tập (dự kiến từ ngày 24/12/2018 sẽ có lịch cụ thể sau).
Các Khoa thông báo đến tất cả sinh viên biết và thực hiện, nếu đến hết ngày 22/12/2018 sinh viên không đăng ký học tích lũy Nhà trường sẽ không giải quyết.

( BBT )
TIN LIÊN QUAN