THÔNG BÁO
Lịch ôn thi Tiếng Anh và Tin học đợt thi ngày 13/1/2019

Ngày đăng: 09/01/2019

Thông báo lịch ôn thi cho đợt thi ngày 13/1/2019, cụ thể như sau:

1. Môn Tiếng Anh trình độ B
Ôn thi vào sáng thứ 7 ngày 12/1/2019, vào lúc 7h30, tại phòng A204
Giáo viên ôn thi: Nguyễn Thị Phương Hồng

2. Môn Tin học
Ôn thi vào chiều thứ 7 ngày 12/1/2019, vào lúc 1h30, tại phòng B302
Giáo viên ôn thi: Lương Tiến Vinh

( TTPT-BBT )
TIN LIÊN QUAN