THÔNG BÁO
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Ngày đăng: 30/03/2019

Trường Đại học Quang Trung thành lập theo Quyết định số 62/2006/QĐ-TTg ngày 17/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Quang Trung là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014.
Sứ mệnh: Trường Đại học Quang Trung cung cấp cho xã hội sản phẩm đào tạo với nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.
Trường Đại học Quang Trung là thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu, được sự hỗ trợ, đầu tư từ tập đoàn kinh tế lớn mạnh Hoàn Cầu, trong những năm gần đây, ngoài việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất - trang thiết bị, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; Nhà trường rất chú trọng đến việc cải tiến, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phục vụ nguồn nhân lực cho Tập đoàn và đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN