THÔNG BÁO
Thông báo thu học phí học kỳ 2 Lớp liên thông CĐ lên ĐH ngành điều dưỡng liên kết Khoa Y Dược - ĐHĐN

Ngày đăng: 05/04/2019

Thông báo số 12/TB-ĐHQT Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Lớp liên thông CĐ lên ĐH ngành điều dưỡng liên kết Khoa Y Dược - ĐHĐN)

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN