TIN TỨC NỔI BẬT
Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 29/01/2019

Ngày 23/01/2019, Đảng bộ Trường Đại học Quang Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Ngọc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Đồng chí Võ Ngọc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung

 

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Kim Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Quang Trung và lãnh đạo các Ban thuộc Thành ủy về chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kim Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Theo Báo cáo Tổng kết, Hoạt động của Đảng bộ có những thuận lợi cơ bản như: luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy Quy Nhơn, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thành uỷ viên phụ trách địa bàn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vấn đề đặt ra; Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, thường xuyên được phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đảng uỷ được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, sự phối hợp của Đảng uỷ và BGH được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy chế. Các đồng chí đảng uỷ viên đều nhiệt tình, chịu khó tìm hiểu, sáng tạo trong công tác.


Đảng bộ đã xác định đúng, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tham gia cùng Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động, nhờ đó chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ được khắc phục, đáp ứng yêu cầu xã hội.


Bên cạnh đó, Đảng bộ gặp một số khó khăn do tính đặc thù là Đảng bộ hoạt động theo mô hình công tác Đảng của một đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; mặt khác, công tác tuyển sinh của Nhà trường gặp khó khăn, ảnh hưởng đến các hoạt động của Nhà trường; tình hình tuyển sinh khó khăn của Nhà trường làm thu nhập của một số giảng viên không ổn định, ảnh hưởng tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Việc nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quản lý đảng viên ở một vài chi bộ chưa thật tốt. Sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế về số lượng, nội dung hình thức.


Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Đại học Quang Trung thông báo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2018 công bố các quyết định khen thưởng đối với các tổ chức đảng và đảng viên các thành tích tốt trong năm 2018.

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quang Trung tặng giấy khen cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận những biện pháp về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho các đảng viên, đánh giá hạn chế, nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.


Đồng chí Võ Ngọc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quang Trung thay mặt Đảng ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo và đề nghị các Chi bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác năm 2019, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:


1.Tích cực tham gia cùng Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ủng hộ các chủ trương, đường lối của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu nhằm ổn định và phát triển Nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác năm 2019.


2. Tích cực tham gia cùng Nhà trường trong các hoạt động liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học, liên thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020; tham gia công tác tuyển sinh các hệ, các trình độ; tham gia cùng Nhà trường trong việc liên kết đào tạo với một số trường đại học có uy tín trong cả nước phù hợp với nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực của địa phương. Tích cực tham gia công tác đào tạo các chứng chỉ nghề, Tin học, Ngoại ngữ, các khóa đào tạo ngắn hạn.


3. Tiếp tục kiện toàn Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bổ sung quy hoạch khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đưa tổ chức Đảng của Nhà trường hoạt động có hiệu quả.


4. Rà soát nhiệm vụ của từng đảng ủy viên, phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân.


5. Thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên chủ động, sáng tạo trong đổi mới sinh hoạt ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh hơn về chất lượng sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, chú trọng việc sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, cử ủy viên Ban Thường vụ tham gia sinh hoạt định kỳ cùng các chi bộ; Chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng trong năm 2019. Tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019.


6. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của ngành.


7. Mỗi Chi bộ phấn đấu kết nạp từ 01 đảng viên trong năm.


8. Quán triệt Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và UBKT, Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy đối với các Chi bộ, đảng viên, chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.


9. Lãnh đạo Đoàn TNCS, Công đoàn, Hội Sinh viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Nhà trường, Đảng ủy cấp trên và cơ quan lãnh đạo trực tiếp của các tổ chức. Phát huy vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, quan tâm tạo điều kiện để các đoàn (hội) viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của Trường. Giáo dục các đoàn viên, hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường. Phấn đấu các tổ chức đoàn thể, Hội sinh viên đạt danh hiệu tiên tiến, vững mạnh xuất sắc.

( BBT )
TIN LIÊN QUAN