TIN TỨC NỔI BẬT
Trường đại học Quang Trung tổ chức thẩm định đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

Ngày đăng: 19/12/2016

Với mục tiêu đa dạng hóa chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh Bình Định nói riêng và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên nói chung. Trường Đại học Quang Trung thành lập Ban xây dựng đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông thuộc khoa Xây dựng.
Để phục vụ công tác mở ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông. Vào sáng ngày 13 tháng 12 năm 2016, trường Đại học Quang Trung đã tiến hành thẩm định đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông. Hội đồng thẩm định có sự tham gia của của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Xây dựng và các chuyên gia thuộc sở Xây dựng Bình Định.
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, trưởng bộ môn Cầu – Hầm, khoa Xây dựng cầu đường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
PGS.TS. Lương Văn Hải, trưởng bộ môn Kết cấu, khoa Xây dựng đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước,trưởng bộ môn Sức bền kết cấu, khoa Xây dựng – Kiến trúc Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
PGS. TS Đỗ Kiến Quốc, giảng viên khoa Xây dựng, đại học Quang Trung
ThS. Nguyễn Minh Hiếu, trưởng phòng Quản lý xây dựng, sở Xây dựng Bình Định

ThS. Phạm Đình Trung, trưởng Ban xây dựng đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông trình bày đề án trước Hội đồng

Hội đồng thẩm định nghe ThS. Phạm Đình Trung, trưởng Ban xây dựng đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông trình báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học. Qua đó các thành viên trong Hội đồng đã có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình đào tạo.
Về mục tiêu đào tạo của chương trình đã  đáp ứng được nhu cầu của thị trường và yêu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng – Công nghệ kỹ thuật giao thông, trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ và tin học cũng được chú trọng, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Phương pháp đánh giá được trình bày rõ ràng, phù hợp với quy định về đào tín chỉ.
Cuối cùng, hội đồng nhất trí thông qua chương trình đào tạo  ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông
Một số hình ảnh của Hội đồng thẩm định 

( Theo khoaxd.qtu.edu.vn )
TIN LIÊN QUAN