TIN TỨC NỔI BẬT
Đảng ủy Đại học Quang Trung với công tác phát triển Đảng viên

Ngày đăng: 15/02/2017

Thực hiện thông báo 02/BT-TT của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố Quy Nhơn về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2017. Đảng ủy trường Đại học Quang Trung đã tiến hành xét chọn và cử 27 quần chúng tham gia lớp học lần này. Đây là những quần chúng ưu tú đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, học tập và rèn luyện, tích cực tham gia và hoàn thành tốt các phong trào của các tổ đoàn thể giao phó. Có tư tưởng chính trị vững vàng, động cơ vào Đảng đúng đắn, luôn thực hiện đúng và đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2017 diễn ra từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017. Qua 05 ngày học tập và nghiên cứu, 27 quần chúng của trường đã hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng cảm tình Đảng với kết quả 08 quần chúng xếp loại giỏi, và 19 xếp loại khá. Hy vọng kết quả này sẽ là động lực để các quần chúng đó tiếp tục phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây chính là tiền đề vô cùng có ý nghĩa trong công tác xây dựng và phát triển Đảng bộ trường Đại học Quang Trung ngày càng vững mạnh trong thời gian tới.
 
Một số hình ảnh:
 
 
 
( QTU )
TIN LIÊN QUAN