TIN TỨC NỔI BẬT
QTU tổ chức Đoàn kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giảng viên

Ngày đăng: 27/02/2017

Nằm trong các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, trong tuần qua Nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ giảng dạy của tất cả các giảng viên tham gia dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017. Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Ban Giám hiệu, phòng CTCT - CTSV, phòng TC - HC, phòng Đào tạo. Việc kiểm tra được tiến hành tại văn phòng các Khoa theo thứ tự các đơn vị: Khoa Kế toán, Khoa Xây dựng, Khoa Cơ bản, Khoa Kinh tế - TCNH, Khoa QTKD, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ.
 
Đoàn kiểm tra đang làm việc tại Khoa Xây dựng
 
Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức theo từng học kỳ bắt đầu từ năm học 2015 - 2016, nhằm giúp các tổ bộ môn kiểm tra và giám sát việc chuẩn bị hồ sơ giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn mình. Cùng với các kênh thông tin khác như lấy ý kiến phản hồi từ người học, dự giờ và tham gia góp ý trực tiếp cho từng giờ dạy, sinh hoạt chuyên môn,... thì việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy (gồm bài giảng in, bài giảng điện tử, giáo trình tham khảo chính, đề cương chi tiết, nhật ký giảng dạy) sẽ là các kênh thông tin chính để giảng viên điều chỉnh phương pháp và nội dung giảng dạy của mình.
 
Được biết trong Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà trường cũng yêu cầu giảng viên phải cam kết lộ trình cụ thể trong việc bổ sung các chứng chỉ, học hàm, học vị theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/11/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành.
 
( QTU )
TIN LIÊN QUAN