TIN TỨC NỔI BẬT
Kiến tập, thực tập và cơ hội việc làm tại tập đoàn Hoàn Cầu

Ngày đăng: 26/04/2017

Theo chương trình đào tạo ở Đại học Quang Trung, vào học kỳ II của năm học thứ 3 sinh viên các ngành bắt đầu học học phần kiến tập và sang năm thứ 4 sinh viên đi thực tập tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. 

 

Thực tập tại các công ty của tập đoàn Hoàn Cầu là cơ hội tốt cho các em sinh viên

 

Từ cuối năm 2014 khi trường Đại học Quang Trung trở thành một trong những thành viên của tập đoàn Hoàn Cầu thực sự đã mở ra một cơ hội mới rất tốt cho các sinh viên đang theo học tại đây. Đó là các em sinh viên có điều kiện tham gia kiến tập, thực tập tại các công ty của tập đoàn Hoàn Cầu, các em có cơ hội trở thành nhân viên của hàng chục công ty thuộc tập đoàn này. 

Theo ông Trương Minh Khai – thành viên Hội đồng quản trị trường Đại học Quang Trung, đại diện tập đoàn Hoàn Cầu phát biểu tại trường Đại học Quang Trung ngày 07/4/2017: tập đoàn Hoàn Cầu sẽ tuyển vào làm 100% sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Công nghệ thông tin đủ tiêu chuẩn và tuyển vào làm 50% sinh viên các ngành khác đủ tiêu chuẩn.

Phát biểu của ông Trương Minh Khai và thực tế các buổi kiến tập, thực tập của sinh viên Đại học Quang Trung tại các công ty thuộc tập đoàn Hoàn Cầu đã mở ra một tín hiệu tốt về cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Quang Trung.

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN