TIN TỨC NỔI BẬT
Đại học Quang Trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

Ngày đăng: 03/01/2018

Ngày 30/12/2017, Đảng Bộ Trường Đại học Quang Trung tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho toàn thể đảng viên và CB-GV-NV Nhà trường.

Tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 có đồng chí Nguyễn Bá Trà – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; làm báo cáo viên và hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch.

  
 
 Đồng chí Nguyễn Bá Trà – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh
 
Về phía Đảng bộ và NhàTrường, có TS. Võ Ngọc Vĩnh - Bí thư  Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể đảng viên, CB-GV-NV Nhà trường tham gia, học tập.
 
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, toàn thể đảng viên, CB-GV-NV Nhà trường đã được học tập, nghiên cứu 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
 
Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Theo đó, sau hội nghị này, Đảng bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời các Chi bộ trong Nhà trường sẽ tổ chức cho toàn thể đảng viên viết bài thu hoạch về Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng đối với những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân viên trong Nhà trường.
 
 Một số hình ảnh khác:
 
 
 
( BBT )
TIN LIÊN QUAN