ĐẠI HỌC QUANG TRUNG - QUANG TRUNG UNIVERSITY
Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
056 3648389
056 3648389
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI