PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 
PHÒNG ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
PHÒNG CÔNG TÁC ĐẢNG
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 
PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
 
TRUNG TÂM
 
TRUNG TÂM TUYỂN SINH
 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Hội đồng quản trị
Ban giám hiệu
Khoa Đào tạo và nghiên cứu
Nhân sự