HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
1) Ông Nguyễn Quốc Cường Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Cầu, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Quang Trung (thứ 3 từ phải sang)
2) TS. Võ Ngọc Vĩnh Hiệu Trưởng Trường ĐH Quang Trung (thứ 2 từ trái sang)
3) Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT
4) Ông Trương Minh Khai Thành viên HĐQT (thứ 1 từ trái sang)
5) Ông Trần Dũng Chinh Thành viên HĐQT (thứ 3 từ trái sang)
6) Ông Hồ Hồng Nhân Thành viên HĐQT (thứ 1 từ phải sang)
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Ban giám hiệu
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu
Nhân sự