DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG, NHIỆM KỲ 2016-2020
TT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Email
1 GS.TS Nguyễn Anh Tuấn Hiệu trưởng nguyenanhtuan@quangtrung.edu.vn
2 ThS. Huỳnh Thành Chung Phó Chủ tịch HĐQT huynhthanhchung@quangtrung.edu.vn
3 ThS. Bùi Thanh Đạo Phó Hiệu trưởng buithanhdao@quangtrung.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thanh Đạt Phó Trưởng phòng Đào tạo nguyenthanhdat@quangtrung.edu.vn
5 ThS. Trần Thị Xuân Quí Trưởng phòng TC-HC tranthixuanqui@quangtrung.edu.vn
6 ThS.Phạm Đình Trung Phó Trưởng khoa Xây dựng phamdinhtrung@quangtrung.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Văn Phong Phó Trường khoa CNTT nguyenvanphong@quangtrung.edu.vn
8 ThS. Đinh Tuyết Diệu Phó Trưởng khoa Kế toán dinhtuyetdieu@quangtrung.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang Phó Trưởng khoa QTKD nguyenthikieutrang@quangtrung.edu.vn
10 TS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trường ĐH Quy Nhơn nguyenngocmy.ktcn@gmail.com
11 TS. Trần Văn Lư GV Trường ĐH Quang Trung tvlu55@yahoo.com
12 GS.TS Huỳnh Ngọc Phiên Trường ĐH Quang Trung,
nguyên TGĐ Amata Việt Nam
huynhngocphien@quangtrung.edu.vn
phien.hnp@gmail.com
13 GS.TS Nguyễn Công Thành Nguyên GĐ Viện AIT Việt Nam thanhnc@tht.edu.vn
14 GS.TS Cao Hoàng Trụ Trường ĐH Bách Khoa TPHCM tru.cao@jvn.edu.vn
15 GS.TS Trần Thục Nguyên Viện trưởng
viện KTTV và BĐKH
tranthuc.vkttv@gmail.com
thuc@netnam.vn
16 ThS. Trần Trọng Ninh Nguyên Trưởng khoa CNTT Học viện
CNBCVT TPHCM
tran.ninh.t@gmail.com
17 ThS. Phan Thanh Liêm Phó GĐ Sở GD&ĐT Bình Định thanhliemubnd@gmail.com
18 TS. Võ Gia Nghĩa Phó GĐ Sở TTTT Bình Định vogianghia@gmail.com
19 TS. Lê Công Nhường Phó CT Liên hiệp các Hội KHKT
Giám đốc Sở KHCN Bình Định
lecongnhuong@yahoo.com
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin tức và Thông báo
Thống kê nghiên cứu khoa học
Mẫu văn bản nghiên cứu khoa học